Information och resurser för föreningar

Anti-doping

Information om anti-dopingarbetet

Antidopingarbetet och arbetet för en ren idrott är viktigt för ÖSSF. Vi har en representant i Svenska Styrkelyftförbundets Antidopingkommitté  som består av en representant från varje SDF. Hit kan du höra av dig för frågor gällande vaccinering av klubben, förebyggande åtgärder som förening och allmäna frågor kring anti-dopingarbetet.


Som en del i antidopingarbetet skall arrangören för tävlingar (serietävling och uppåt) meddela Antidoping Sverige om tävlingsplats, tider etc. Länk till blankett att skicka till Antidoping Sverige.

Bra länkar

Arrangemang tävlingar & DM

Information kring arrangemang av DM i ÖSSF

DM arrangeras enligt följande:

 • Augusti/september: Bänk-DM (klassiskt/utrustat, samtliga ålderskategorier)
 • Oktober/november: U/J/V-DM (klassiskt/utrustat) samt Senior-DM (klassiskt/utrustat)


Anmälningsavgifter:


SL

BP

Senior

700

500

Ungdom

500

300

Junior

500

300

Veteran

700

500

Arrangerade klubb/klubbar har ägandeskap över DM-arrangemang. Kostnader och intäkter går via föreningar och ej ÖSSF.ÖSSF kan låna ut följande. Ta kontakt med styrelsen vid intresse:

 • Tävlingsvåg
 • Bärbart högtalarsystem
 • Rekordvikter (0.25, 0.5 kg)

Riktlinjer domararvode:

ÖSSF:s styrelse har utformat följande riktlinjer gällande domararvode och reseersättning. Notera att detta är riktlinjer och ej bindande krav.


Domararvodets storlek bör vara som minst 650:- per uppdrag. ÖSSF rekommenderar att även domare som dömer på tävlingar arrangerade av sin egen förening erbjuds arvodering. På distriktsmästerskap och landsdelsmästerskap ska samtliga domare arvoderas. I de fall domare i förväg fått godkänt av arrangerande förening att färdas med bil ska reseersättning utöver det överenskomna domararvodet utgå i enlighet med Skatteverkets schablonbelopp avseende reseavdrag. ÖSSF:s styrelse uppmanar också arrangerande föreningar att utöver ersättning också stå för ett gott värdskap genom att erbjuda fika, förtäring och om så möjligt även parkeringsmöjligheter.

Datum & aktuella avgifter

Översikt över extra viktiga datum som är återkommande varje kalenderår. 

1 JANUARI

 • Senaste dag att betalt medlemsavgiften för kommande år (stadgeregel för SDFs röstlängd)
 • Senaste dag för förening och SDF att sänt in motioner till SSFs årsmöte 
 • Sista dag att anmäla / avanmäla lag till serien (befintliga lag som fortsätter, ligger kvar automatiskt)
 • Startdag att skicka in årsrapporten via IdrottOnline  (kan göras 1/1 - 31/3)


25 FEBRUARI

 • Sista dag för LOK-stödansökan (hösten)


31 MARS

 • Sista dag för SDF årsmöte
 • Sista dag för förening att skicka in årsrapporten via IdrottOnline


25 AUGUSTI

 • Sista dag för LOK-stödansökan (våren)


15 NOVEMBER

 • Omregistreringsperioden för lyftare öppnar


15 DECEMBER

 • Omregisteringsperioden för lyftare stänger


31 DECEMBER

 • Inskickad domarbok till domarregistrator
 • Sista dag för förening att fullgjort Antidopingåtaganden