NY SOM FÖRENING

I ÖSTRA SVEALAND

Ny som förening?

Denna sida riktar sig primärt till föreningar i uppstartsfasen samt de som precis har kommit i gång. Om ni inte hittar svar på era frågor, tveka inte att kontakta någon i distriktsstyrelsen så stöttar vi er vidare.

HUR STARTAR MAN EN FÖRENING?

VILKA KRAV FINNS PÅ OSS SOM FÖRENING?

HUR HÅLLER MAN ETT ÅRSMÖTE?

HUR KOMMER VI IGÅNG OCH ARRANGERAR TÄVLINGAR?

Foto: William Pernula

NY SOM FÖRENING

Hur startar man en förening?

Svenska Styrkelyftsförbundet har en bra guide för hur man går till väga för att starta en ny förening: https://www.styrkelyft.se/distrikt-forening/medlemskap-ssf. Där kan ni även få stöttning av kansliets medarbetare i ansökningsprocessen.

NY SOM FÖRENING

Vilka krav finns på er som förening?

Som ideell förening och medlem i Svenska Styrkelyftsförbundet finns det vissa krav som föreningar behöver leva upp till:


Foto: William Pernula

Foto: William Pernula

Hur håller man ett årsmöte?

NY SOM FÖRENING

 • Som förening skall ni årligen hålla ett årsmöte. Era stadgar reglerar när det ska hållas och vad som gäller kring kallelse och dagordning
 • Inom Svenska Styrkelyftsförbundet hålls vanligen föreningarnas årsmöten i början av året (jan-mars), men dubbelkolla er stadgar för att se om det reglerar detta
 • Innan årsmötet kan hållas måste ni i föreningsstyrelsen skicka ut en kallelse. Stadgarna reglerar när den senast kan skickas ut och vad den ska innehålla (oftast datum, tid, plats och föredragningslista). Det är viktigt att alla föreningar får kallelsen, antingen via mail/hemsida/uppsatt i lokalen.
 • Innan årsmötet kan hållas måste årsmöteshandlingar förberedas. Dessa omfattar verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan, budget, styrelsen förslag och inkomna motioner. Stadgarna reglerar när dessa handlingar senast ska vara publicerade, samt när sista datum är för att skicka in motioner.
 • På årsmötet väljs en mötesordförande samt en mötessekreterare av mötet. Detta kan vara antingen en föreningsmedlem eller en extern person. Distriktsstyrelsen kan assistera som mötesordförande, hör av er till valfri styrelsemedlem för att koordinera detta
 • Under årsmötet följer ni den dagordning/föredragslista som finns listade i era stadgar.
 • Det är viktigt att årsmötet protokollförs och att årsmötesprotokollet publiceras så att medlemmarna kan ta del av det

NY SOM FÖRENING

Hur kommer man i gång och arrangerar tävlingar?

 • Under året går fyra stycken så kallade seriefönster och det är under detta datumfönster ni som föreningar kan arrangera serietävlingar. Datumfönster hittar ni på www.styrkelyft.se


 • Vad behöver finnas på plats: För att arrangera en serietävling behöver ni ha tillgång till en lokal som rymmer tävlingsyta, uppvärmningsyta, invägning och omklädningsrum. Ni behöver även ha en tävlingsgodkänd ställning, skivstång och järnvikter. För att genomföra själva tävlingen behöver ni även ha 3 st domare, samt funktionärer för klovning och sekretariat (totalt 7-8 personer). Hör av er till distriktets domaransvariga om ni behöver hjälp med domartillsättning. Förbundet har en checklista för serietävlingar  (https://www.styrkelyft.se/uploaded_files/checklista-serietavling.pdf) och det går även bra att höra av sig till distriktsstyrelsen tävlingsansvarige för stöttning med att komma igång att arrangera tävlingar


 • Hur går man tillväga om man inte kan arrangera egna tävlingar: Om ni inte har möjlighet att arrangera egna tävlingar så går det bra att gästa andra föreningars tävlingar, givet att de har plats. Hör av er till föreningar i er närhet för att stämma av datum, plats och om de har plats för externa lyftare. Serietävlingar i distriktet listas i detta dokument • Kostar det något: Det kostar inget att arrangera en serietävling, utöver eventuella kostnader för lokal och domar/funktionärsarvode. Det är frivilligt huruvida ni vill ta en startavgift av deltagande lyftare